DATA MAHASISWA ADMINKES 2020/2021

760

Data Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan T.A 2020/2021


No NIM Nama ANGKATAN Status mahasiswa
1 B0520501 MUSDALIFA 2020 AKTIF
2 B0520502 WARDIMAN SUSANTO 2020 AKTIF
3 B0520503 WATI 2020 AKTIF
4 B0520504 YOLANDA 2020 AKTIF
5 B0520506 NURFADILA 2020 AKTIF
6 B0520507 NADRA 2020 AKTIF
7 B0520508 SELPINA L 2020 AKTIF
8 B0520509 CHICI MARDINA RESTA DUNDU 2020 AKTIF
9 B0520510 YUSNI ANGRAENI 2020 AKTIF
10 B0520511 KIKI RESA APRILLIANA 2020 AKTIF
11 B0520512 LASNAPIA 2020 AKTIF
12 B0520513 ANTIN PUSPITASARI 2020 AKTIF
13 B0520514 MUHAMMAD AHYAR BAHARUDDIN 2020 AKTIF
14 B0520515 ILMA 2020 AKTIF
15 B0520516 ANDINI AYU NINGSI 2020 AKTIF
16 B0520517 NURUL MUSFIRA AHMAD 2020 AKTIF
17 B0520518 HARMIANTI 2020 AKTIF
18 B0520519 YOHANIS DEO 2020 AKTIF
19 B0520520 INDRALISTIANA 2020 AKTIF
20 B0520522 PURNAMA WULANDARI 2020 AKTIF
21 B0520523 RASMO 2020 AKTIF
22 B0520524 NOVITA PURNAMASARI 2020 AKTIF
23 B0520525 NURFANILA CAHAYA 2020 AKTIF
1 B0520505 RISKA MAULANA 2020 Non Aktif
2 B0520521 CINNI BONI 2020 Non Aktif